Bài viết nổi bật

Đi làm buổi đầu tiền đã ăn cắp tiền bị chủ quán đánh sml

Đi làm buổi đầu tiền đã ăn cắp tiền.
Ăn ngay 5 vả. 😭😭😭
Ăn cắp tiền còn hôn lên tiền thì bá đạo rồi.
Ơ thế đm không nhìn Camera nó chiếu thẳng mõm à. Mà còn hôn lên tiền làm cái lol gì.
Phải giấu tiền đi chứ.

Nguồn: Trần A Tuấn